Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp - Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Kính mời quí bạn đọc đặt mua dài hạn Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp và ấn phẩm Bộ Sưu Tập Kiến Trúc Nhà Đẹp (ấn phẩm liên kết giữa Tạp chí KTNĐ và Nhà xuất bản Trẻ).

Chúng tôi chân thành cảm ơn quí bạn đọc trong thời gian qua đã yêu thích và mua Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp.

Bảng giá Tạp chí Nhà Đẹp (Áp dụng từ BST tháng 11/2011, phát hành vào ngày 20/11/2011):

 LOẠI ẤN PHẨM

 KỲ PHÁT HÀNH

GIÁ BÌA

Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp

hàng tháng
12 số / năm
24.800 đồng.

Bộ Sưu Tập Kiến Trúc Nhà Đẹp

hàng tháng
11 số

34.700 đồng (**)

CHI TIẾT ĐẶT BÁO DÀI HẠN

Diễn giải

Số cuốn

Đơn giá

Thành tiền

Phí bưu điện

Tổng cộng

ĐẶT 1 NĂM

NHÀ ĐẸP + BỘ SƯU TẬP

(GIẢM 15%)

11

21,080

231,880

 

259,000

 

864,625

1

49,300

49,300

11

29,495

324,445

 

 

 

605,625

ĐẶT 1 NĂM

NHÀ ĐẸP

(GIẢM 10%)

11

22,320

245,520

 

138,000

 

435,720

1

52,200

52,200

297,720

ĐẶT 1 NĂM

BỘ SƯU TẬP

(GIẢM 10%)

 

11

 

31,230

 

 

343,530

 

121,000

 

464,530

ĐẶT 6 THÁNG

NHÀ ĐẸP (KHÔNG CÓ BÁO XUÂN)

(GIẢM 5%)

 

6

 

23,560

 

141,360

 

66,000

 

207,360

ĐẶT 6 THÁNG

NHÀ ĐẸP (CÓ BÁO XUÂN)

(GIẢM 5%)

1

55,100

55,100

 

72,000

 

244,900

5

23,560

117,800

172,900

ĐẶT 6 THÁNG

BỘ SƯU TẬP

(GIẢM 5%)

 
6
 
32,965
 
197,790
 
66,000
 
263,790

 (***) Quí bạn đọc ở xa, ở tỉnh vui lòng cộng thêm 11.000 đ/c cho báo thường & 17.000 đ/c cho báo Xuân


Chi tiết liên hệ:
DNTN Phát Hành Báo Chí Đông Phương
ĐT: (028)62618849 - (08)35039262
Fax: (028)62618849
Phan Chí Công - Mobile: 0909253080
Địa chỉ: 874/52/26A1 Đoàn Văn Bơ, P16, Quận 4