Danh mục tất cả đầu báo tiếng Việt tại Việt Nam

 

 STT  TÊN BÁO TẠP CHÍ   SỐ P.H (năm)   GIÁ HIỆN TẠI 
          1 Pháp luật TW (T2>CN)                 365                   4,500
          2 CĐ Pháp luật (5,10,20,25)                   48                 19,500
          3 Pháp luật và Thời đại (T7)                   53                   6,800
          4 Cẩm ngang pháp luật (Thang 1 kỳ)                   12                 19,500
          5 Quân đội nhân dân (t2 > cn)                 365                   2,500
          6 Quân đội nhân dân CT (cn)                   53                   3,700
          7 NS sự kiện & nhân chứng                   12                   6,500
          8 Thời báo kinh tế VN (T2-7)                 313                   3,900
          9 CS tư vấn tiêu dùng (Thời báo KTVN) (5,20)                   24                 19,500
        10 Hà Nội mới (2>cn)                 365                   3,500
        11 Hà Nội ngày nay (Tháng 2 kỳ)                   24                   4,400
        12 Hà Nội mới cuối tuần (t7)                   53                   3,000
        13 Hải Phòng (2>cn)                 365                   2,000
        14 Hải Phòng Cuối tuần (T6)                   53                   8,000
        15 Bưu điện VN (T2,4,6)                 105                   4,000
        16 Bưu điện VN cuối tháng Ngưng PH 01/01/2012                    6,500
        17 Hải quan(T3,5,cn)                 157                   3,000
        18 Khoa học & phát triển (T5)                   53                   2,500
        19 Giác ngộ (T7)                   53                   6,700
        20 Giác ngộ NS (Tháng 1 kỳ)                   12                   9,700
        21 Giáo dục TP. HCM (T2,4,6)                 157                   3,200
        22 Công lý (T4,6)                 105                   3,800
        23 Thị trường giá cả vật tư (T2>6)                 265                 11,600
        24 Diễn đàn doanh nghiệp (T4,6)                 105                   3,900
        25 Doanh nhân (T3) (cách tuần)(VCCI)                   53                 15,000
        26 Kinh tế VN ( Thứ 4 cách tuần)                   24                 20,000
        27 PS Nhịp cầu Doanh Nghiệp (5,25)                   24                 19,000
        28 Bảo hiểm xã hội (T3,5)                 105                   2,500
        29 Bảo hiểm xã hội cuối tháng                   12                 10,000
        30 Gia Đình VN (T2)                   53                   8,000
        31 CĐ Gia đình mặt trời nhỏ                    12                 23,300
        32 Đại đoàn kết (T2..>7)                 313                   3,500
        33 Đại đoàn kết NS - Tinh hoa việt (Tháng 1ky)                   12                 15,500
        34 Bà Rịa - Vũng Tàu (T2-7)                 313                   2,000
        35 Bà Rịa - Vũng Tàu (cn)                   53                   2,500
        36 Thế giới mới (T2)                   53                 12,800
        37 Người cao tuổi (T4,6,7)                 105                   3,500
        38 ĐS Người cao tuổi (tháng/ kỳ)                   12                   7,000
        39 Sổ tay người cao tuổi ( T11)                 32,000
        40 Công an ND (T2 > cn)                 365                   3,900
        41 Văn nghệ Công an (Tháng 2 Ky)                   24                   7,200
        42 CĐ Cảnh sát toàn cầu (Tháng 2 kỳ)                   24                   6,800
        43 Cảnh sát toàn cầu (Thứ 5)                   53                   3,900
        44 Văn nghệ (t7)                   53                   7,500
        45 Văn nghệ trẻ (CN)                   53                   7,500
        46 Tạp chí thơ Tháng 1kỳ                   12                 20,500
        47 Giáo dục & thời đại (T3,4,5,6,7)                 210                   4,200
        48 Giáo dục & thời đại CN                   53                   9,800
        49 Chuyên đề tài hoa trẻ (t4)                   53                   8,900
        50 Tài hoa trẻ - tuổi trẻ học đường (Tháng 2 ky)                   12                 16,000
        51 Lịch Sổ tay Giáo dục AGENDE 2012 (Tháng 11)                 49,500
        52 Thiếu niên TP (T 4, CN)                 105                   5,000
        53 Phu. Nữ ngày nay Tháng 1 kỳ                   12                 24,500
        54 Phụ nữ VN (2,4,6)                 157                   3,500
        55 Phụ nữ VN cuối tuần (T5)                   53                   5,500
        56 HP gia đình (T6)                   53                   5,800
        57 TG phụ nữ TP.HCM (4 màu) (T2)                   53                 13,800
        58 Sức khoẻ và Đ/S (T3,5,7,cn)                 212                   3,400
        59 Sức khoẻ và đời sống cuối tháng (Tháng 1 kỳ)                   12                   6,300
        60 Sức khoẻ & Đ/S CT (T6)                   53                   6,400
        61 PT Y Tế thôn bản                   12                   1,600
        62 Văn nghệ TP (T5)                   53                   6,800
        63 Văn hóa (T2,4,6)                 157                   3,500
        64 Thế giới văn hoá T4                   53                 14,800
        65 Khoa học và đời sống (T3,5,7)                 105                   2,900
        66 Phụ san: Sống khỏe (Tháng 2 kỳ)                   24                 14,800
        67 Doanh nghiệp thương mại (1,15)                   24                 14,800
        68 Phụ nữ thủ đô (T4)                   53                   4,000
        69 TS đời sống gia đình (T5)                   53                   6,500
        70 Đang yêu (T3,6)                 105                   6,800
        71 Ngoại thương (1,11,21)                   36                 15,000
        72 Mực tím (thứ 2) xuất bản thứ 4 11Ky/Quý                    5,520
        73 Mực tím số ĐB                 16,800
        74 Nhi đồng TP HCM ( thứ 6)                   53                   5,000
        75 Nhi đồng TP HCM(ĐB) - ngội sao nhỏ(Tháng 2 kỳ)                   12                 15,000
        76 Nhi đồng màu TP (T2) (rùa vàng)                   53                   5,000
        77 Khăn quàng đỏ (T3) kỳ xuất bản thứ 4                   53                   5,000
        78 Hoa học trò (T2)                   53                   5,000
        79 Hoa học trò (ĐB)                   53                 25,000
        80 Sinh viên Việt Nam (T2)                   53                   5,000
        81 CĐ 2iSinh viên Việt Nam BNS (T.3)                   53                 10,000
        82 Tập sách kỷ vật "Trà sữa tâm hồn" (tháng 1 kỳ)                   12                 18,000
        83 Bộ sách hoa nhỏ tuổi (thứ 5 cách tuần) - Thiên thần nhỏ (tuần thú 2 + 4 của tháng)                   24                 16,000
        84 Tủ sách Teen TK21 (Tháng 10,11û)                  50,000
        85 2! Đẹp (tháng 2 kỳ)                   24                 19,800
        86 Chuyên đề-Mẹ & Con (Tháng 1 ky)                   12                 15,000
        87 CĐ-(Làm mẹ) (Tháng 1 kỳ)                   12                 15,000
        88 Đồng nai (T2,3,5,7)                  157                   2,200
        89 Đời sống và Pháp luật (2,4,6) 53=105                   4,800
        90 Đời sống và Pháp luật cuối tháng (Tháng 1 kỳ)                   12                   6,800
        91 Đời sống và Pháp luật cuối tuần ( CN)                   53                   4,800
        92 Đời sống và Pháp luật tuần ( T3)                   53                   4,800
        93 Thể thao 24 giờ(T2>cn)                 365                   4,800
        94 Bản tin chứng khoán HN (T2 > 6)                 265                   3,000
        95 Người lao động(T2,3,4,5,6,7,cn)                 365                   3,700
        96 Pháp Luật &Cuộc Sống (T6)                   53                   6,800
        97 Phụ Nữ Thời Đại (T2)                   53                 17,800
        98 Thời báo ngân hàng (T2,4,5,6)                 210                   3,900
        99 Thị trường BTC (T2 > 7)                  313                   6,000
      100 Tiền phong (T2-7)                 313                   3,700
      101 Tiền phong (cn)                   53                   3,700
      102 Nam châm (Tháng 1 kỳ)                   12                 29,000
      103 Tri thức trẻ (1,10,20)                   36                   7,800
      104 Người đẹp Việt nam (tháng 2 kỳ)                   24                 19,800
      105 Lửa Ấm (Tháng 1 kỳ)                   12                 19,000
      106 Công thương (T3,5)                 105                   4,000
      107 Thể thao ngày nay (T2 > 5,7,cn) (nghỉ T6)                 313                   3,900
      108 TC Truyền hình VTV Tháng 2 kỳ                    24                 16,800
      109 Truyền hình - Paytv Tháng 1 kỳ                   12                 16,800
      110 E-Chip (T6) (Tin học trong tâm tay )                   53                   7,000
      111 E-Chip (T3) (cẩm nang cho sử dụng máy tính)                   53                   3,000
      112 E-Chip Mobile (T4) (Thề giới kỳ diệu)                   53                   9,000
      113 Bình Dương(T2-7)                 313                   3,700
      114 Tài chính Vàng ( Tháng 1kỳ)                   12                 21,000
      115 Tiếp thị và gia đình (T2)                   53                 14,800
      116 Phong Cách Harper's Bazaar ( Tuần cuối cùng mỗi tháng )                   12                 42,800
      117 Tiếp thị gia đình vào bếp Quý 1 kỳ                    4                 47,000
      118 Tiếp thị gia đình Wedding (Đầu quý)                    4                 54,800
      119 Thế giới thanh nữ - Her world (Đầu mỗi tháng)                   12                 39,800
      120 Người thành thị - Cosmopholitan (Thứ 2 của tuần thứ 3 hàng tháng )                   12                 34,800
      121 Khoa học phổ thông(T6) (báo tờ)                   53                   4,300
      122 Khoa học phổ thông-PS Sức Khoẻ (T.4)                   53                   5,700
      123 CĐ: Làm bạn với máy vi tính (t3)                    53                   3,900
      124 Dinh dưỡng và SK Gia đình ( Tháng 1kỳ)                   12                 14,800
      125 CĐ:Quê Hương (thứ 4 tuần đầu tháng )                   12                   5,700
      126 Thời báo kinh tế SG (T5)                   53                 19,000
      127 Thời báo vi tính Sài Gòn (10,25)                   24                 10,000
      128 Năng lượng mới (T3,6)                 105                   4,700
      129 Tạp chí bầu Tháng 1 kỳ                   12                 16,800
      130 Doanh nhân SG cuối tuần (T4)                   53                 18,700
      131 Tạp chí VTM (t4)                   53                   9,800
      132 Pháp luật TP (T2 -cn)                 365                   3,700
      133 Pháp luật TP.HCM N/S (Tháng 1kỳ)                   12                   4,200
      134 Nông nghiệp VN (T2,3,4,5,6)                 265                   3,700
      135 Đặc san: Kiến thức gia đình (NoVN T5)                   53                 10,500
      136 Thời báo tài chính VN (T2,4,6)                 157                   3,900
      137 Thời báo tài chính VN DS                   12                   7,500
      138 Doanh nhân SG (T3)                   53                 12,500
      139 Doanh nhân SG cuối tháng (Tháng 1 kỳ)                   12                 24,500
      140 Lao động(T2-7)                  307                   3,700
      141 Lao động CT (CN)                    51                   4,800
      142 Đấu thầu (T2 >6)                   260                   6,800
      143 Phụ nữ TP.HCM (T2,4,6)                 150                   3,800
      144 Phụ nữ TP.HCM CN                    53                   6,700
      145 Sài Gòn tiếp thị (T2,4,6)                 157                   4,700
      146 Sài gòn tiếp thị NS (Tên cũ : ĐS cẩm nang tiêu dùng) Tháng 1 kỳ                   12                 25,000
      147 Thanh niên (T2,3,4,5,6,7)                 313                   3,700
      148 Thanh niên CN                   53                   3,700
      149 Thanh niên TS (T4)                   53                   9,700
      150 Thanh niên Weekly(T6) (Thanh niên Dailly (t2 > cn) Ngưng phát hành 23/08/2009)                   53                   6,800
      151 Duyên đáng Việt Nam Thánh 1 kỳ                   12                 29,500
      152 Bản tin thị trường BCT (T2 >CN)                 365                   7,500
      153 Tuổi trẻ (T2-CN)                 365                   3,700
      154 Tuổi trẻ CT (CN)                   53                   6,500
      155 Tuổi trẻ cười (1,15)                   24                   6,500
      156 Tạp chí áo trắng (1,15)                   24                   6,800
      157 Nhân dân (t2-cn)                  365                   2,500
      158 NS Nhân dân                    12                   3,500
      159 Nhân dân CT (cn)                   53                   3,000
      160 Thời nay (T2,5)                 105                   4,300
      161 Sài gòn giải phóng (T2-cn)                 365                   3,500
      162 Sài gòn GP thứ 7 (T7)                   53                   6,500
      163 Sài gòn đầu tư tài chính (t2,5)                 105                   4,700
      164 Thể thao SGGP (2-cn)                 365                   4,600
      165 VN Investment Review (T2)                   53 2.5USD 
      166 Đầu tư chứng khoán (T2,4,6)                 157                   6,800
      167 Đầu tư (T2,4,6)                 157                   3,900
      168 Tài nguyên & môi trường (t3,5)                 105                   3,500
      169 Đà Nẵng (T3,4,5,6)                 210                   1,000
      170 Đà Nẵng (T2)                   53                   2,000
      171 Đà Nẵng cuối tuần (CN)                   53                   2,000
      172 Cần Thơ (t2 > cn)                 356                   2,600
      173 Long An (T2 > 6)                 313                   2,000
      174 Long an CT (Tháng 1 kỳ)                   12                 12,000
      175 Kinh tế nông thôn (T2)                   53                   3,200
      176 Kinh tế nông thôn CT (t7)                   53                   3,200
      177 Công giáo và dân tộc (T5)                   53                   8,000
      178 Nguyệt san :Công giáo và dân tộc (Tháng 1 ky)                   12                 15,000
      179 Thời báo kinh doanh (Cũ kinh tế hợp tác VN(2>6)                   53                   3,600
      180 xây dựng (T3,5)                 105                   5,000
      181 Thị trường ĐT XD - CS Nhà & Đất (Tháng 1 kỳ)                   12                 15,800
      182 Xây dựng và pháp luật (T7)                   53                   5,000
      183 Bất động sản và vật liêu xây dựng (T6)                   53                   6,800
      184 Cựu chiến binh (T5)                   53                   3,000
      185 Cựu chiến binh đầu tháng (Tháng 1kỳ)                   12                   4,500
      186 Tuổi trẻ thủ đô (T2,4,6)                 157                   3,300
      187 Lao động XH (3,5,cn)                 157                   2,900
      188 Tiếng nói VN (T3,5)                 105                   2,600
      189 Kinh tế và đô thị (T2,3,4,5)                 216                   2,500
      190 Kinh tế và đô thị cuối tuần (T6)                   53                   3,000
      191 CĐ nội thất (1,15)                   24                 19,300
      192 Gia đình và xã hội (T2,4,6)                 157                   2,900
      193 Gia đình và XH cuối tháng (Tháng 1 kỳ)                   12                   9,000
      194 Gia đình và xã hội CT (T5)                   53                   3,400
      195 Chuyên đề : Sức Khoẻ (1,15)                   24                 14,800
      196 Bạn đường (T2,5)                 105                   2,500
      197 Thế giới & Việt Nam (t5)                   53                   4,800
      198 Hôn nhân & Pháp luật (T4,7)                 105                   6,800
      199 NS giáo dục: CĐ tuổi thơ (Tháng 1kỳ)                   12                   9,500
      200 Bút Hoa (1,15)                   24                   5,000
      201 Giáo dục TP.HCM Cuối tuần-VTM: CĐ VH Thể Thao (t4)                   12                   9,800
      202 Tin nhanh báo Bóng đá (t2-7)                 313 giá bìa 4800: tinh KH : 5000 
      203 Bóng đá (cn)                   53                   4,800
      204 An ninh Hải Phòng (T2>7)                 312                   2,700
      205 Biên Phòng (T2)                   53                   1,900
      206 CĐ An Ninh Biên Giới (1 kỳ/ tháng)                   12                   5,500
      207 Đại biểu ND (t2-cn)                 365                   4,700
      208 Lao động thủ đô (T3,5,7)                 157                   3,500
      209 Bảo vệ pháp luật (3,6)                 105                   4,400
      210 CĐ Bảo vệ pháp luật                   12                 24,500
      211 Bảo vệ pháp luật cuối tuần (T7)                   53                   3,900
      212 Cựu chiến binh Tp. HCM(5,20)                   24                   2,300
      213 Cựu chiến binh Thủ đô (T5)                   53                   1,500
      214 Nhân đạo & đời sống (T5)                   53                   4,400
      215 ĐS Thế giới EVA (1,15)                   24                 19,500
      216 Văn hóa - Du lịch - Thể thao (t2)                   53                 15,000
      217 Pháp luật & xã hội (T3,4,5,6,7,cn))                 312                   4,800
      218 Thời đại (T2)                   53                   2,900
      219 Thanh hoá (t2 > 7)                 313                   1,000
      220 Thanh hoá cuối tháng Tháng 1 kỳ                   12                   3,000
      221 Tuổi trẻ & Đời sồng (T2,5)                 105                   4,800
      222 Nghệ An (T2->6)                 261                   2,000
      223 Nghệ An (CN)                   53                   3,000
      224 Lao động Đồng Nai (T3,6)                 105                   2,500
      225 Thông tin kinh doanh & tiếp thị (T2)                   53                   4,500
      226 Mua và bán HN (T2->7)                 313                   3,800
      227 Mua và bán TP.HCM(T2->7)                 313                   3,800
      228 CĐ Bếp gia đình (Thừ 5 cách tuần)                   24                 14,500
      229 Thời báo doanh nhân (T4,6)                   53                   3,500
      230 Đất việt (T2 - 7)                 312                   3,300
      231 Tây Ninh (T2,4,6)                 105                   1,800
      232 Tây Ninh (T7)                   53                   2,500
      233 Người Công Giáo VN (T7)                   53                   4,000
      234 ĐS hoa học trò cười (Thứ 6)                   53                   5,000
      235 ĐS hoa học trò cười (Tháng kỳ)                   12                 10,000
      236 Thiếu niền TP - Sao mai 7.8.9 Tháng 2 kỳ                   24                 10,000
      237 Nhi đồng (T2,5)                 105                   4,000
      238 Họa mi (T6)                   53                   4,000
      239 Nhi đồng cười vui (T6)                   53                   4,000
      240 Nhi đồng chăm học (T3)                   53                   4,000
      241 Nhi đồng Khoa Học và khám phá (T4)                   53                   4,000
      242 Thể thao Việt Nam (T2,4,6)                 157                   3,900
      243 CĐ Bóng đá "442" (T7)                   53                   4,800
      244 Tin nhanh thể Thao hàng ngày                 365                   3,900
      245 ĐS thế giới xe thể thao Tháng 1 kỳ                   12                 25,000
      246 Giao thông vậân tải (T2,4,5,6)                 157                   3,300
      247 Nhà báo và công luận (T6)                   53                   3,900
      248 Khuyến học và dân trí (T5)                   53                   3,000
      249 PS thế giới học đường (t3) (các số T3 cuối tháng ra đb=25.000đ)                   12                 10,000
      250 Nông thôn ngày nay (T2 > 7)                 313                   3,500
      251 Làng Việt T.Chẵn                 15,000
      252 NS Nông thôn ngày nay (Tháng 1 kỳ)                   12                   5,800
      253 Làng cười (T4)                   53                   5,800
      254 CĐ thế giới hội nhập (t3)                   53                   5,400
      255 Trang trại việt nam (Tháng 1kỳ)                   12                 12,000
      256 Đường sắt (T5)                   53                   2,500
      257 Đường sắt cuối tuần (T7)                   53                   2,000
      258 Người Hà Nội                    53                   6,500
      259 Người Hà Nội CT (T6)                   53                   9,800
      260 Thanh tra(T3,5,6)                 157                   2,700
      261 Thanh tra cuối tháng tháng 1 kỳ                   12                   9,900
      262 Thanh tra cn                   53                   2,900
      263 Du lịch (t4)                   53                   3,200
      264 Thế giới gia đình (T4)                   53                 14,800
      265 Giáo dục mầm non 3tháng 1 ky                    4                   5,500
      266 CĐ Gia đình & bé3tháng 1 ky                    4                   5,000
      267 Giáo dục nghệ thuật                     4                 18,900
      268 Văn hiến VN kỳ 1                   12                 22,000
      269 Văn hiến VN kỳ 2 - Chuyên đè văn hoá kinh tế                    12                 22,000
      270 Văn học và tuổi trẻ                   12                   8,000
      271 Văn học và tuổi trẻ - Kỳ 2 dành cho tiểu học : Văn tuội thơ                   12                   7,000
      272 Nghiên cứu lập pháp (tháng 2 kỳ)                   24                 15,000
      273 Quê Hương ngày nay                    12                   4,200
      274 Tự động hoá ngày nay                   12                 20,000
      275 Nghiên cứu Y dược học cổ truyền 3tháng 1 ky                    4                 10,000
      276 Thé giới ảnh - Nam                   12                 29,000
      277 Thế giới ảnh                   12                 20,000
      278 Nghề báo                   12                 14,000
      279 Chuyên đề Bảo vệ Môi trường làng nghề (T10)                 12,000
      280 Chuyên đề Bảo vệ Môi trường trong khia thác khoáng sản (T9)                 12,000
      281 Môi trường                    12                 12,000
      282 Môi trường Đô thị VN T.Le                 20,500
      283 Môi trường và sức khoẻ Tháng 3 kỳ                   24                 10,000
      284 Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững                     4                 16,000
      285 Kinh tế tiêu dùng và Đồ uống                    12                 28,600
      286 Thanh tra tài chính                   12                   9,000
      287 Xã hội thông tin (kỳ 1)                   12                 12,000
      288 Xã hội thông tin (kỳ 3)(Telecomp.IT)(Tháng chẵn)                    6                 20,000
      289 Xã hội thông tin - Chuyên đề Iphone V N                   12                 35,000
      290 Xã hội thông tin (kỳ 2) (Sức mạnh số )                   12                 50,000
      291 Nhà quản lý                   12                 30,000
      292 Tình thương và cuộc sống                   24                 12,000
      293 Khoa học và CN biển 3tháng 1 ky                    4                 25,000
      294 Công nghệ sinh học 3thang 1 kỳ                    4                 25,000
      295 Nghiên cứu tài chính kế toán (ra cuối tháng ( 25> 30)                   12                 12,000
      296 Da liễu học Việt Nam3 tháng 1 kỳ                    4                 25,000
      297 Đại học Sài Gòn 3tháng 1 kỳ                    4                 20,000
      298 Điện quang Việt Nam 3tháng 1 ky                    4                 22,000
      299 Thông tin đối ngoại                   12                   6,000
      300 Nhịp cầu tri thức                   12                   9,000
      301 Thiết bị giáo dục                   12                 12,000
      302 CĐ : Mặt trận và Cuộc sống                   12                   8,000
      303 Mật trận                    12                   9,900
      304 Công nghệ ngân hàng                    8                 22,000
      305 Truyền hình Hà Nội                   12                 19,700
      306 Golf Việt Nam                   12                 49,000
      307 Văn hoá Nghệ An                   24                 10,000
      308 Năng lượng Việt nam                   12                 15,000
      309 Văn hoá quân sự                   12                   8,800
      310 Khoa học giáo dục                   12                 15,000
      311 Bản tin các nhiệm vụ khoa học đang tiến hành 6tháng 1 ky                    4                 25,000
      312 Bản tin kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghe 6tháng 1 kyä                    4                 25,000
      313 Kinh doanh (T2)                   53                 14,600
      314 TC Y học Lâm Sàng                   12                 18,000
      315 Thông tin và dự báo kinh tế xã hội                   12                 15,500
      316 Mẹ và bé                   12                 15,000
      317 Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông                   12                 20,000
      318 Văn hoá doanh nhân VN                    12                 25,000
      319 Văn hoá doanh nhân : Thương hiệu và sản phẩm                   12                 25,500
      320 Điện VN T.chãn                 25,000
      321 đầu tư nước ngoài T.chãn                   12                 15,000
      322 Hướng nghiệp và hoà nhập                   12                 10,500
      323 Công tác Tôn giáo (T lẻ)                    6                 12,000
      324 Vật lý tuổi trẻ                   12                   8,300
      325 Vật liệu xây dựng                   12                 28,000
      326 Giáo chức VN                   12                 12,000
      327 Hướng nghiệp và Hoà nhập                 10,500
      328 Nghiên cứu khoa học Kế toán                    12                   9,500
      329 Hồn việt                   12                 11,800
      330 Thương gia                   12                 25,000
      331 Doanh nghiệp & hội nhập                    12                 48,000
      332 Doanh nghiệp & trang trại                    12                   8,000
      333 Văn phòng cấp uỷ                    12                   9,000
      334 Thực phẩm & đời sống                    12                 12,000
      335 Thực phẩm & sức khoẻ                   12                 16,900
      336 Truyền hình số VTC (1,15)                   24                 15,000
      337 Nhịp sống số ( khoàng 18)                   12                 15,000
      338 Khoa học XH miền trung                      4                 16,500
      339 Người cao tuổi                    12                 13,000
      340 Văn hóa nghệ thuật và du lịch                   12                 11,700
      341 Tài nguyên môi trường                   24                 12,000
      342 Người bảo trợ Tháng 2 kỳ                   24                   6,000
      343 Đồ uống VN                   12                 15,000
      344 Tài chính điện tử                   12                 19,800
      345 Lịch sử quân sự                   12                 15,000
      346 Ngày nay                   24                 28,500
      347 Văn nghệ quân đội (tháng 2 kỳ)                   24                 18,000
      348 Báo ảnh Việt Nam                   12                 15,000
      349 Phụ trương - Đẹp (10)                   12                 39,500
      350 Tuyên Giáo                    12                   8,000
      351 Nghiên cứu kinh tế (ra cuối tháng )                   12                 50,000
      352 Văn hóa nghệ thuật (PH ngày 10)                   12                 15,000
      353 Nhiếp ảnh (cuối tháng )                   12                 22,500
      354 Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (tháng 2kỳ)                   24                 15,000
      355 TC thương mại (5,15,25)                   36                 12,000
      356 Công nghệ thông tin và truyền thông (kỳ 1) (tên cũ: Bưu chính viễn thông & CNTT)                   12                 15,000
      357 Công nghệ thông tin và truyền thông (kỳ 2) (tên cũ: Bưu chính viễn thông & CNTT)                   12                 13,500
      358 TC Thanh niên (tháng 3 kỳ)                   36                 10,000
      359 Thanh niên cuối tháng                   12                 12,500
      360 Toán học tuổi trẻ (dành cho THPT & THCSỞ)                   12                   8,000
      361 Xây dựng Đảng                    12                 11,800
      362 TC Giáo Dục (5,20)                   24                 13,200
      363 Kinh tế và dự báo(Tháng 2 kỳ )                   24                 17,000
      364 Tổng quang kinh tết XH VN hàng quý                     4                 50,000
      365 Triết học                   12                 22,000
      366 Công báo CSQĐ (65 kỳ)                 960                   5,000
      367 TC Ngân hàng (10,25)                   24                 25,000
      368 Thời trang trẻ (t3)                   53                 12,000
      369 Thế giới mốt (báo tháng của Thời trang trẻ)                   12                 25,000
      370 Thông tin phục vụ lãnh đạo (5,20)                   24                   5,000
      371 Luật học                   12                 15,000
      372 Thuốc và sức khoẻ (1,15)                   24                   7,000
      373 Các văn bản pháp quy T4                   53                 27,000
      374 Kiến trúc Việt Nam (BĐ)                   12                 20,000
      375 Autocar Vietnam                   12                 34,500
      376 Điện tử tiêu dùng                   12                 24,500
      377 TC kiểm toán (tháng 1 số )                   12                   9,500
      378 Khoa học xã hội                    12                 25,000
      379 Điện và đời sống                   12                 15,000
      380 Tâm lý học                   12                 25,000
      381 Khoa học công nghệ & môi trường                   12                 15,000
      382 Cầu đường VN                   12                 20,000
      383 Chứng khoán Việt Nam (khoảng ngày 20)                   12                 12,000
      384 Tài chính doanh nghiệp                   12                   9,800
      385 Tin học và đời sống                   12                 20,000
      386 Thế giới số ( thứ 2 tuần thứ 3 của tháng)                   24                 24,500
      387 Tennis                   12                 24,700
      388 Cây thuốc quý                   24                   7,500
      389 Thuế nhà nước (1,10,20,28)                   48                   4,000
      390 Hàng hải Việt Nam (ra cuối tháng )(25 > 30)                   12                 20,000
      391 Nghe nhìn VN                   12                 36,000
      392 Giáo dục & Xã hội (cũ Trí tuệ)                   12                 15,000
      393 Thế giới di sản                    12                 16,000
      394 Thị trường tài chính tiền tệ (1,15)                   24                 15,000
      395 Tài chính                    12                 18,000
      396 Tài chính và đầu tư                    12                 18,000
      397 Toà án nhân dân (1,15)                   24                 14,000
      398 Thế giới Đẹp                    12                 25,000
      399 kế toán -Kiểm toán (tháng/1kỳ)                   12                 15,000
      400 Thế giới tuổi thơ - Công chúa                   12                 15,800
      401 Thế giới tuổi thơ - Thế giới Ôtô                   12                 15,800
      402 Con số và sự kiện                   12                 15,000
      403 Ô tô - Xe máy (ngày 1)                   12                 39,900
      404 Xe và đời sống                    12                 35,000
      405 Văn hoá Phật Giáo (1,15)                   24                 14,000
      406 Điện tử Tin học (tháng 1 kỳ )                   12                 19,500
      407 Điện từ & Tin học Mobile                   12                 19,000
      408 Nhịp cầu đầu tư T2                   53                 19,000
      409 Xây dựng                    12                 24,000
      410 Tạp chí cộng sản (khoảng 10 > 15)                   12                 10,000
      411 Mỹ phẩm (5,20)                    24                 16,000
      412 Kiến trúc (trường phát)(ngày 14)                   12                 24,000
      413 Thị trường giá cả - bất động sản và tài sản) (t2)                   53                   3,700
      414 Thị trường giá cả - bất động sản và tài sản ( cuối tháng )                   12                   5,000
      415 Bất động sản & nhà đất                    12                 19,500
      416 Điện ảnh Việt Nam (5,20)   (Tên cũ : điện Anh Kịch Trường )                   24                 12,800
      417 Tia sáng (tháng 2 kỳ)                   24                 11,800
      418 Hương Quê                   12                   5,500
      419 Xưa và nay                    24                 10,000
      420 Nhà đẹp                    12                 24,800
      421 Bộ sưu tập Kiến trúc nhà đẹp                    12                 34,700
      422 Cẩm nang mua sắm (siêu thị thông tin) (T5)                   53                 17,500
      423 Cẩm nang mua sắm - không gian sồng ( ngày 25)                   12                 29,000
      424 Cẩm nang mua sắm - Luxury (ngày 10)                   12                 39,500
      425 Kiến trúc và đời sống                   12                 25,000
      426 nhà văn                   12                 25,000
      427 Ngôn ngữ                   12                 25,000
      428 Du lịch Việt Nam (khoảng 20)                   12                 15,000
      429 Quốc phòng toàn dân                   12                 10,000
      430 Nhà nước và pháp luật                   12                 20,000
      431 Xã hội học 3tháng 1 ky                    4                 25,000
      432 Lịch sử Đảng                   12                 10,000
      433 bản tin Con Tôm                   12                 15,000
      434 Thuỷ sản                   12                   9,800
      435 Vietnam's Tra Bâsa (Song ngữ Anh - Việt ) (Lẻ)                    6                 20,000
      436 Người làm báo                    12                 14,000
      437 Tin học và ĐK T.Học 3tháng 1 ky                    4                 25,000
      438 Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới                   12                 45,000
      439 Lao động và công đoàn                   24                 10,000
      440 Lao động XH TC                   24                 10,000
      441 Khoa học và Tổ Quốc                   12                 16,000
      442 Nhân đạo                    24                   6,500
      443 Hàng hoá và Thương hiệu                   12                 29,500
      444 Nghiên cứu ĐNÁ                   12                 25,000
      445 Giao thông vận tải                    12                 20,000
      446 Hàng không Việt Nam                   12                 18,000
      447 Hàng không Việt Nam kỳ 2                   12                 25,000
      448 Diễn đàn văn nghệ VN                   12                 19,000
      449 Thông tin tài chính (5,20)                   24                   5,000
      450 Hóa học ứng dụng                   24                   8,500
      451 Chuyên đè khoa học                   12                 15,000
      452 Khám phá (10,25)                   24                 24,700
      453 Thương nghiệp t trường VN (ngày 25)                   12                 20,000
      454 Toàn cảnh SK và dư luận                   12                 17,500
      455 Bảo hộ lao động                   12                 15,000
      456 Người tiêu dùng : Chuyên đề Tháng 1 kỳ                   12                 19,500
      457 Người tiêu dùng                   36                 19,500
      458 Quản lý nhà nước                   12                 15,000
      459 Người xây dựng                   12                 14,000
      460 TC Biển VN                   12                 15,000
      461 Việt Nam hương sắc                   12                 18,000
      462 Kinh tế châu Á TBD (tháng 3 kỳ)                   36                 29,000
      463 Nghiên cứu quốc tế 3tháng 1 ky                    4                 30,000
      464 chỉ số gía cả hôm nay                   12                 10,000
      465 Người phụ trách                    12                 10,000
      466 Ngôn ngữ và đời sống                   12                 15,000
      467 Thế giới trong ta                    24                   6,000
      468 CĐ: Đổi mới giáo dục phổ thông                   12                 15,000
      469 Văn hoá các dân tộc                   12                   9,800
      470 Lỳ Luận chính trị & thuyền thông                    12                   5,000
      471 Kinh tế & phát triển                   12                 29,000
      472 Phát triển kinh tế                    12                 20,000
      473 Quản lý giáo dục                    12                 10,000
      474 Quản trị chuổi cung ứng Việt Nam                   12                 25,000
      475 Cơ khí vn Tháng 2 kỳ                   12                 30,000
      476 Điện lực - CĐ Quản lý và hội nhập                   12                 15,000
      477                   12                   2,000
      478 Than khoáng sản Việt Nam (10,25)                   24                 15,000
      479 Pháp lý Đầu tháng                   12                   9,600
      480 Pháp lý cuối tháng                   12                 11,800
      481 Nghiên cứu Trung Quốc                    6                 25,000
      482 Châu Mỹ ngày nay                   12                 30,000
      483 NC: Đông Bắc Á                   12                 30,000
      484 Người đô thị                   24                 14,700
      485 Gia đình và trẻ em (t5)                   53                   7,800
      486 Cha mẹ trẻ (t4)                   53                   9,800
      487 Màn ảnh sân khấu HN                   24                 19,700
      488 Khí tượng thủy văn                   12                 17,000
      489 TC Công nghiệp kỳ 1 - Kinh tế và quản lý                    12                 12,000
      490 TC Công nghiệp kỳ 2 - Khoa học cônghệ                   12                 12,000
      491 TC Công nghiệp ky 3 - Tiếp thị sản phẩn                    12                 12,000
      492 Tuần san Hồ sơ sự kiện (T6)                   53                 10,000
      493 Nghiên cứu lịch sử                   12                 25,000
      494 Hoạt động khoa học                   12                 18,000
      495 Thế giới điện ảnh                   12                 20,000
      496 Sân khấu                    12                 20,000
      497 Sức khoẻ và an toàn thực phẩm                    12                 24,000
      498 Nghiên cứu văn học                   12                 29,000
      499 Y học thực hành                   12                 19,000
      500 Văn thư lưu trữ Việt Nam                   12                   8,000
      501 Các Kh về trái đất 3tha1ng 1 kỳ                    4                 25,000
      502 Dân chủ và pháp luật kỳ 1                   12                 13,000
      503 Dân chủ và pháp luật kỳ 2                   12                 10,000
      504 Sinh học 3tháng 1 kỳ                    4                 25,000
      505 Toán tuổi thơ (dành cho tiểu học)                   12                   7,000
      506 Tuyển chọn 10 năm Toán tuổi thơ-các đề thi toán tiểu học                 30,000
      507 Tuyển chọn 10 năm Toán tuổi thơ-các đề thi toán THCS                 35,000
      508 Toán tuổi thơ (dành cho trung học)                   12                   7,000
      509 Dược học                   12                 14,000
      510 Dược và mỹ phẩm                    12                 29,500
      511 Thông tin KH xã hội                   12                 18,000
      512 Thanh tra                    12                 10,000
      513 Lý luận chính trị                   12                 12,000
      514 Giáo dục lý luận                   12                 12,000
      515 Dân vận                   12                 10,000
      516 Văn nghệ Hải Dương                    12                   9,000
      517 Điện tử ngày nay                   12                 20,000
      518 Khoa học đất 3tháng 1 ky                    4                 22,000
      519 Mốt và cuộc sống (T2)                   53                 15,000
      520 Công nghiệp ôtô Việt Nam                    12                 28,000
      521 Nghiên cứu khoa học đo ddac và bản đồ                     4                 12,000
      522 Văn học nước ngoài                    12                 27,000
      523 Nông thôn mới                   24                   8,000
      524 Kiểm tra                   12                 12,000
      525 Thế giới vi tính: PC world - A - CN máy tính & mạng (ngày 15)                   12                 26,000
      526 Thế giới vi tính :Sê ri B -Giải pháp kinh doanh hiệu quả NGƯNG PHÁT HÀNH                 18,000
      527 TGVT-Thế giới games-games & giải trí                   12                 20,000
      528 Thế giới vi tính E++sản phẩm tiêu dùng công nghệ cao NGƯNG PHÁT HÀNH                 20,000
      529 Công nghiệp hóa chất                   12                 12,000
      530 Tổ chức nhà nước                   12                   9,500
      531 Văn hóa nghệ thuật ăn uống(1,10,20)                   36                 18,500
      532 khu công nghiệp việt nam                   12                 15,000
      533 KH công nghệ XD 3tháng 1 ky                    4                 17,000
      534 Kiểm sát (5,20)                   24                 14,500
      535 Xuất Bản Việt Nam                    12                 13,000
      536 Thông tin tư liệu 3tháng 1 ky                    4                 25,000
      537 Tổng luận KH KT Ktế                   12                 20,000
      538 Chuyên đề Aids và cộng đồng Quý 1 kỳ                   8,000
      539 Aids và cộng đồng                   12                   8,000
      540 Aùnh sáng và cuộc sống                    12                 15,000
      541 Autocar Việt Nam                    12                 34,500
      542 Thể thao VN tháng đầu tháng                   12                   8,700
      543 Thể thao VN tháng cuối tháng                   12                   9,300
      544 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng                   24                 14,000
      545 Nghiên cứu tôn giáo                    6                 30,000
      546 Bản tin truyền hình HTV (8,23)                   24                 12,000
      547 Tin học và nhà trường                   12                 12,000
      548 Dệt may & T/trang VN.                   12                 16,000
      549 Nghiên cứu châu Aâu                    6                 25,000
      550 TT những VĐ sinh học NN                    4                   4,000
      551 Southeast Asian Studies                    2                 45,000
      552 Pháp luật Việt Nam - Phát triển( Song ngữ Anh - Việt )                    4                 30,000
      553 Religious Studies Review (Nghiên cứu Tôn giáo- tiếng Anh) Tháng 3 kỳ                 45,000
      554 Phát triển giáo dục                   12                   5,400
      555 VN Business Forum - Series E (T3 or T4) ( Tiếng anh)                   53 1USD
      556 VN Business Forum - Series B (Tháng ra 2 số)(Song ngũ )                   24 1USD
      557 Báo ảnh VN (English) (Thánh 1 kỳ)                   12                 15,000
      558 Báo ảnh VN (tiếng Lào) (tháng chẵn)                    6                 15,000
      559 VN Social Sciences (chẵn) (Khoa học XHVN)                    6                 40,000
      560 Joural of Economic Development (3Tháng1 kỳ)                 45,000
      561 Khoa học chính trị (lẻ)                    6                   7,000
      562 Tạp chí văn                    6                 12,000
      563 Cửa Việt                   12                 12,000
      564 Dạy học ngày nay                    12                 15,000
      565 VN Infotria News Letler                    4                   5,000
      566 VN Infoterra newsletler                    4                 10,000
      567 Mỹ nghệ kim hoàn                   24                 10,000
      568 Huế xưa và nay T.Chẵn                    6                 14,000
      569 NC Quốc tế (T.Anh)                    2                 20,000
      570 khoa học Công nghệ chăn nuôiT.chẵn                 15,000
      571 CS : Chất lượng vàng                    12                   8,000
      572 Tóm tắt tài liệu khoa học & công nghệ VN                   12                 15,000
      573 Thế giới âm nhạc                    4                 25,000
      574 Nghề luật(chẵn)                    6                 10,000
      575 Quy hoạch xây dựng (chẵn )                    6                 25,000
      576 Vietnam Economic News (T4)                   53                 20,000
      577 The guide (Tiếng Anh) Tháng 1 kỳ                   12                 30,000
      578 Thế Giới Thể Thao (T2..>7)(Long An)                 313                   3,600
      579 VN Economic Times Tháng 1 kỳ                   12 5USD (100.000đ)
      580 tiếng nói VN (T3,5)                 105                   3,500
      581 Khoa học & phát triển ds                   12                   5,000
      582 Bảo hiểm xã hội (tháng 2kỳ)                   24                   5,000
      583 An ninh Thủ Đô (T2-cn)                 365                  3,900
      584 Công báo Tp. HCM                   96                    5,400
      585 Thế giới điện ảnh TP (1,15)                   24                  21,000
      586 Sunflower (ra đầu tháng ) (khoảng 27,28 tháng trước )                   12                 17,000
      587 Special English                    12                 25,000
      588 CD : Special News  Tháng lẻ                  25,000
      589 Yeah1Teen                   12                 15,000
      590 Công an TP.HCM (T3,5,7)                 157 3700 : Giá bìa
      591 ĐS Công an TP (T6)                   53 4500 : Giá bìa
      592 NS Công an TP (tháng 2 kỳ)                   24                    4,140
      593 An ninh thế giới(T4,7)                 105                    4,095
      594 ĐS An ninh thế giới (tháng 2 kỳ)                   24                   8,000
      595 Đầt mũi (T5)                   53                 15,000
      596 Đất mũi đặc biệt                    12                 20,000
      597 Kiến thức ngày nay (1,10,20)                   36                 19,800
      598 Thần đồng Đất Việt (1T/kỳ)                   12                 10,000
      599 Thần đồng Đất Việt khoa học                    12                 10,000
      600 Thần đồng Đất Việt Mỹ thuật                    12                 10,000
      601 Thần đồng Đất Việt toán học                    12                 10,000
      602 thể thao văn hoá 2>CN                   4,300
      603 Thể thao văn hoá & đàn ông                   12                 29,500
      604 Thế giới Vàng (tháng 1kỳ ) khoảng 19 hàng tháng                    12                 29,000
      605 Sống mới                    12                 27,000
      606 Phong cách sống - Lifestyle (25 )                   12                 29,800
      607 Điện ảnh Thành Phố (5,15,25)                   36                 12,600
      608 Thế giới đàn ông (1,15)                   24                 28,900
      609 Stuff VN -Siêu phẩm công nghệ                   12                 29,000
      610 Nhịp sống Sài gòn (đầu tháng)                   12                 19,300
      611 Đặc san Autonet (15)                   12                 31,500
      612 Cảnh Sát Trưởng Tí Hon (Truyện Tranh) (15)                   12                   9,800
      613 Luky Luke (Truyện Tranh)                   12                 10,000
      614 Làm Mẹ (20)                   12                 15,000
      615
      616 Nữ Doanh Nhân (20)                   12                 34,900
      617 Fashion TV (25)                   12                 28,000
      618 V.Game (20)                   12                 19,800
      619 Thời Trang Vàng (25)                   12                 27,800
      620 SGGP tiếng Hoa (t2 > cn)                 365                   2,500
      621 TS SG Hoa văn(T7)                   53                   5,000
      622 Vietnam News (t2-7)                 313                   6,000
      623 Sunday Vietnam News CN                   53                   6,000
      624 Outlook (ngày 10)                   12                 15,000
      625 Bản tin chứng khoán TP (t3>7)                 265                    3,795
      626 Sài Gòn đầu tư xây dựng                   12                 15,000
      627 Thành đạt (T chẵn)                    6                 25,000
      628 Sức sống mới (đầu tháng)                   12                 14,500
      629 TG đàn ông                   12                   7,000
      630 Thế giới ô tô                   12                 15,800
      631 Gia đình trẻ (5,20)                   12                 14,900
      632 Coupons Khuyến Mãi (Thứ 5 đầu tiên mỗi tháng)                   12                   7,700
      633 ĐS Mỹ Phẩm (15)                   12                 29,600
      634 Bình Dương cuối tháng                   12                 10,000
      635 Khám phá (ngày 10, 25)                   24                 19,800
      636 OK (tháng 1kỳ)                   12                 39,800
      637 Món ngon VN Tháng 2 kỳ                   24                 24,700
      638 Oâtô Việt Nam                   12                 30,600
      639 Mua Bán Nhà Đất (5) Chuyên San Lao Động Thủ Đô                   12                 13,600
      640 Bầu trời mở rộng                   12                 25,000
      641 SG Times Dailly (t2>6)                 265                   6,000
      642 Thủ thuật máy tính (t5)                   53 Ngưng PH
      643 SG Times Weekly (T5)                   53                 14,000
      644 CS Phụ nữ Thể Thao                    12                 17,500
      645 Sành điệu (15)                   12                 34,800
      646 Thế giới người nổi tiếng                   12                 29,500
      647 Thế giới nghệ sĩ                   12                 25,000
      648 Thế giới điện ảnh - phong cách Việt                   12                 18,000
      649 Bộ sưu tập nội thất &nhà đẹp 3tháng1 kỳ                    4                 32,800
      650 Văn hóa Doanh nhân - thương hiệu & sản Phẩm                    12                 25,500
      651 Sổ tay nội trợ (ẩm thực bồn mùa)                   12                   8,500
      652 Aåm thực (10,20,30)                   36                 15,700
      653 Sức khoẻ gia đình (ngày 10)                   12                 25,800
      654 Sân khấu TP (t2)                   53                 15,800
      655 Bác sỹ gia đình (ph 5 hàng tháng)                   12                 19,800
      656 Cha Mẹ & Con (ngày 1,15)                   12                 11,800
      657 Mẹ yêu bé (ngày 1,15 từ ngày 1/3/2010)                   24                 14,800
      658 Tạp Chí Mỹ Tthuật M (15)                   12                 45,000
      659 Hoa cảnh Tháng 1 kỳ                   12                 20,000
      660 Bóng đá 442 (T6)                   53                   8,500
      661 Phong cách đàn ông                   12                 18,000
      662 Siêu thị số Game (sáng CN đầu tháng )                   12                   4,300
      663 Siêu thị số DIGIMART(5-20)                   12                 14,500
      664 Siêu thị ô tô(ra ngày 5 hàng tháng)                   12                 37,800
      665 Bản tin dệt may                   36                 35,000
      666 Bản tin ngành nhựa                   36                 35,000
      667
      668 Cẩm nang thương hiệu & Cuộc Sống ((10 > 15 hằng háng )                   12                 14,500
      669 Marketing (ngày 5)                   24                 19,800
      670 Thể thao tp (T2>7)                 313                   3,900
      671 Văn hóa thể thao CT (t6)                   53                  8,600
      672 Văn hóa thể thao (t2 - cn)                 365                  4,300
      673 Le Courrier Du Vietnam (T7)                   53                 15,000
      674 VN Law & Legalforum (T 1 kỳ)                   12                 39,000
      675 Offcial Garette (công báo tiếng Anh) tháng 12 kỳ                 144                 47,000
      676 Tin tham khảo (T2 >7)                 365                   6,000
      677 Tài liệu tham khảo đặc biệt (T2 -7)                 313                   6,000
      678 Tin tức (T2->7) (TTX)                 313                   2,800
      679 Tin tức CT (t4)                   53                   3,700
      680 Bản tin kinh tế VN &TG (T2 > 7)                 265                   6,000
      681 kinh tế VN & TG CN                   53                   8,500
      682 Tài liệu tham khảo (chuyên đề tháng)                   12                 30,000
      683 Tin tham khảo nội bộ phần quốc tế (T2 > 6)                 261                   8,000
      684 Dư luận TG về Việt Nam (T6)                   53                   6,000
      685 Các vấn đề quốc tế                    12                 30,000
      686 Tin kinh tế tham khảo (T2 >CN)                 365                   6,000
      687 Thông tin tư liệu (t3,5,7)                 157                   6,000
      688 Tin nhanh (TTX)                 365                   6,000
      689 Tin tiếng anh (TTX)                 313                   7,000
      690 Tin thế giới (TTX)                 313                   6,000
      691 Báo khoa học & công nghệ                    12                 20,000
      692 Mua bán net - Hà Nội (T3,5,7)                 157                   3,000
      693 Mua bán net - Tp. HCM (T3,5,7)                 157                   2,800
      694 Mua bán net - Hải Phòng (T3,5,7)                 157                   3,000
      695 Mua bán net -Đà nẵng (T3,5,7)                 157                   2,800
      696 Điện ảnh kịch trường Ctháng                   12                 14,700
      697 Âm nhạc VN (Tháng 1 kỳ)                   12                 20,000
      698 HTV Chuông gió (tháng 2 kỳ)                   24                   8,000
      699 Thông báo sách mới (lẻ)                    6                 10,000
      700 Sách và đời sống                    12                 25,000
      701 Bản tin pháp luật                   52                 50,000
      702 Hà Nội mới tin chiều                 365                   1,900
      703 Hải Phòng dành cho (t6)                   53                   3,000
      704 ĐS: Điện Biên Phủ                   12                 12,000
      705 c/ san gia h/hoá t/giới ( t7 )                   53                 10,000
      706 CS Việt Nam APEC 2006                    1                 48,000
      707 Công an Đà Nẵng (T2 > 7)                 313                   2,800
      708 Công nghiệp VN (T4)                   53                   3,000
      709 CĐ dân tộc & miền núi                    24                   5,000
      710 NS thế hệ trẻ                   12                   6,500
      711 DS"Mái 1M Gia Đình" (Tháng 10)                    1                 19,500
      712 Tin tức cuối tuần (T5)                   53                   2,400
      713 Tuần tin tức chuyên đề                   12                   3,000
      714 Market & Price (T5)                   53                 15,000
      715 Bóng đá Dotcom                   12                 12,000
      716 Văn hóa nghệ thuật TP (T5)                   53                   2,500
      717 Tin nhanh CN thương mại (T5)                   53                   4,000
      718 Gia đình & HX                  159                   2,900
      719 Thiếu nhi Dân Tộc                   24                   4,000
      720 Công an Nghệ An (T5)                   53                   1,500
      721 Công an Nghệ An cuối tháng                   12                   2,000
      722 Yêu trẻ (5,20)                   24                   5,800
      723 Bản tin thị trường N. Thôn (T/ 4 Kỳ )                   48                   5,200
      724 TNTP - Thường thức tuôi hồng                   12                   5,000
      725 Hạnh phúc và tình yêu                   24                   7,800
      726 The VietNam Natoin (t2)                   53                   5,000
      727 Pháp luật VN Hoa Văn (T3,6)                 105                   2,200
      728 CĐ : DT & MN Báo công thương cuối tháng                   12                   5,000
      729 CĐ Bếp gia đình                   12                   9,500
      730 CĐ dân tộc miền núi báo KHĐS                   24                   5,000
      731 CĐ dân tộc TS & miền núi (tháng 2 kỳ)                   24                   6,000
      732 P/ San Nhịp sống trẻ (1,15)                   24                 11,400
      733 chuyên san Bưu chính viễn thông & cntt                   12                   4,400
      734 CĐ SK & ĐS cho MN (T5)                   53                   4,600
      735 Văn nghệ TP CT                   36                   9,800
      736 Nguyệt san văn hóa                   12                 12,000
      737 CĐ VH NT DT MN (T5)                   53                   4,500
      738 PS Khoa hoạc Đ S U 18                   24                   9,800
      739 NS Người Hà Nội                    12                   4,800
      740 Niên giám kinh tế vn                     1                 30,000
      741 Chuyên đề phục vu cơ sở                   12                   6,000
      742 NC lịch sử (lẻ)                    6                 12,000
      743 Đông y Việt Nam                   12                   7,500
      744 VN Journal of Mechanic (Cơ học) 3Thang1 1 kỳ                   24                 24,000
      745 DS: Chuyên đề Pháp luật về luật sư Tháng 10                 37,500
      746 Chuyên đề pháp luật bồi thường nhà nước Tháng 4                 35,000
      747
      748 Hoá học T.chãn                    4                 25,000
      749 VN Journal Mathematic (Toán học) 3 tháng 1 kỳ)                    4                 35,000
      750 Khoa học & công nghệ (tháng chẵn)                    6                 25,000
      751 tuyển chọn theo chuyên đề chuản bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH, CĐ môn toán- Tập 1                 38,500
      752 tuyển chọn theo chuyên đề chuản bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH, CĐ môn toán- Tập2                 36,500
      753 ĐS : Toán học và Tuổi trẻ Dành cho THPT và THCS Quý 1 kỳ                 14,500
      754 Số ĐB phục vụ tập huấn cho giáo viên PT hè 2008 tháng 5                 15,000
      755 TC giáo dục cuối quý                    4                   7,200
      756 Du lịch VN kỳ 2 - Sống                   12                 12,000
      757 Du lịch VN kỳ 3 - khám phá                   12                   9,600
      758 Communication in Physics (Vật lý ) 3 tháng 1 kỳ                    4                 20,000
      759 Dân tộc học (T chẵn)                    6                 25,000
      760 Khảo cổ học (T chẵn)                    8                 25,000
      761 Văn hóa dân gian(chẵn)                    6                 15,000
      762 Thị trường giá cả - bất động sản và tài sản) (cuối thánh )                   12                   5,000
      763 Hán nôm                    6                 20,000
      764 CĐ : Lao động trẻ                   12                   5,000
      765 Khoa giáo                   12                   7,500
      766 Khoa học phụ nữ (lẻ)                    6                 10,000
      767 Nghiên cứu gia đình & giới (lẻ)                    6                 20,000
      768 Chuyên đề Yêu con (T2)                   53                   7,800
      769 CĐ: Khoa học & sức khoẻ                   12                   8,800
      770 Tài chính Bảo hiểm                     4                   3,000
      771 Điện ảnh ngày nay                   12                   7,500
      772 Thông tin KHKT và kinh tế Bưu điện                   12                 10,000
      773 VN Economic Review (cuối tháng này ra số tháng trước)                   12                 80,000
      774 Tri thức và công nghệ                   12                   6,000
      775 Tạp chí tem (lẻ)                    6                 12,000
      776 Nghiên cứu phật học(lẻ)                    6                 20,000
      777 Việt Nam's Cultural Window (tháng chẵn)                    6                 55,000
      778 PS tiến anh: Asia pacific Econo mic Review                   12                 24,000
      779 Dân tộc và thời đại T.chãn                   24                 18,000
      780 Nhãn khoa VN T.chẵn                 22,000
      781 Văn nghệ Bình Định                    6                 10,000
      782 VN Studies(Nghiên cứu V N -Tiếng Anh) 3Thang 1 kỳ)                    4                 44,000
      783 Etudes Vietnamiemes (Nghiên cứuVN - Tiếng Pháp) 3tháng 1 kỳ                    4                 44,000
      784 Năng lương nhiệt ( cũ : KH và công nghệ nhiệt (T lẻ))                    6                 15,000
      785 Văn nghệ Thái Bình (chẵn)                    6                 12,000
      786 Sinh hoạt lý luận                    6                   5,000
      787 Economic Development Review Tháng 1 kỳ                   12                 30,000
      788 Du lịch TP.HCM                   12               158,000
      789 Người chơi cờ                    12                   6,000
      790 Tuừ điển học và Bách khoa thư                 20,000
      791 TC cánh buồm                   12                   9,000
      792 Tin học ngân hàng (lẻ)(Quí 2 kỳ )                    8                 12,000
      793 Ché tạo máy VN T.chãn                 25,000
      794 VN Socia Economic Development                    4                 50,000
      795 Aùnh sáng đẹp T.lẻ                   12                 20,000
      796 Nghiện cứu Nhật Bản 7 Đông Bắc Á                   12                 12,000
      797 CĐ dệt may và ttrang VN                   12                 12,000
      798 Nhật Lệ                   12                   5,000
      799 Nghiên cứu lập pháp Tháng 2 kỳ                    4                 15,000
      800 Hiến kế lập pháp                    12                   7,500
      801 Hiến kế lập pháp                   12                   7,500
      802 Mốt VN                   12                 15,500
      803 Nghiên cứu con người                    6                 20,000
      804 Ngày nay cuối tháng                   12                 15,800
      805 Khoa học thương mại (chẵn )                    6                 10,000
      806 VN Taxation Tháng 1 kỳ                   12                 20,000
      807 Công nghiệp tàu thủy VN                    6                 12,000
      808 Điện Việt Nam (T chẵn)                    6                 20,000
      809 Tri thức và đời sống (5,20)                   24                   8,000
      810 Hồng Lĩnh                    6                 10,000
      811 VN Today (tiếng Nhật)                   12                 30,000
      812 Khoa học xã hội VN (lẻ)                    6                 27,000
      813 Việt My (lẻ)                    6                 22,000
      814 Quản lý kinh tế (chẵn)                    6                 20,000
      815 Nghiên cứu y Học (t lẻ)                    6                 20,000
      816 Hàng hoá & thương hiệu                   24                 19,000
      817 Khoa học pháp lý (chẵn)                    6                 15,000
      818 Bản tin thông tin Thị trường khoa học & Công nghệ                   24                   3,500
      819 State and Law Review                    2                 30,000
      820 Rừng & đời sống                   12                 10,000
      821 Sức khoẻ Người cao tuổi                    12                   9,800
      822 Sóng Nhạc                    12                 20,000
      823 Thư viên Việt Nam                     4                 15,000
      824 Phát triển nhân lực (chẵn )                     6                 15,000
      825 Sức mạnh công nghiệp                    12                 27,000
      826 The guide (Tiếng Nhật)                   12                 16,000
      827 VN Logistics Review (song ngử Anh-Việt)                   12                 23,500
      828 Vật lý ngày nay (chẵn)                    6                 12,000
      829 Người mẫu 
      830 Nghiên cứu và phát triển (chẵn)                    6                 20,000
      831 ĐS bản sắc dân tộc                    4                 12,000
      832 Môi Trường & Cuộc sống                    12                 15,000
      833 Bộ sưu tập ngôi sao                   24                 16,500
      834 Những QĐ của UBNDTP                   12                   7,000
      835 HT hóa các VB pháp quy                   12                 30,000
      836 Thông tin quảng cáo ảnh TM                   12                   7,000
      837 Khoa học &Công nghệ (T5)                    53                  7,000
      838 ĐS khoa học &á CN (tháng 1 kỳ)                   12                  8,000
      839 ĐS Khoa học kinh tế CN                   12                   4,000
      840 Tin nhanh VB pháp luật (t4,7)                 105                   5,000
      841 Phòng chống bạo lực gia đình                    12                   6,000
      842 Hàng hiệu Thể thao - hàng hiệu - premium                   12                 34,500
      843 Pháp luật và văn hoá                    12                   8,000
      844 An ninh Thủ Đô cuối tuần (cn)                   53                   3,200
      845 Thức phẩm sức khoẻ Du Lịch                    12                 34,600
      846 Báo luật sư (T7 cách tuần) (21/3)                   26                   3,000
      847 Thề giới ẩm thực                    12                 19,700
      848 An ninh trật tự (t2 cách tuần)                   24                10,000
      849 Thế giới điện ảnh tháng (thang 2 kỳ)                   12                 20,000
      850 Đời sống làm việc                    12                   7,500
      851 Thư giãn                   24                   3,000
      852 Cẩm nang gia đình( Tuổi ngọc)                   12                 10,000
      853 Sunflower for Beginer                   12                   5,000
      854 Thế giới (T3)                   53                   2,400
      855 Phụ nữ thủ ấp bắc                   12                 17,800
      856 Sách-Thư viện và Thiết bị giáo dục(cũ Sách giáo dục & Thư viện trường học) 3tháng 1 kỳ                   36                   6,500
      857 Sức khoẻ tiêu dùng                   12                 12,000
      858 Sức khoẻ phụ nữ                    12                 10,000
      859 TC siêu bóng đá Q.Vợt                   12                 14,700
      860 Đàn ông Tháng 1 kỳ                   12                 25,000
      861 Đẹp và sức khoẻ                   12                   9,800
      862 Thầy thuốc VN                   12                 16,000
      863 Du lịch giải trí                   12                 18,000
      864 Cẩm nang đời sống gia đình                    12                  6,800
      865 Cẩm nang máy tính dễ như chơi (T4 cách tuần )                   24                 11,500
      866 4 Today English (1T/Kỳ)                   12                 12,500
      867 Tin nhanh TL PV NC                 105                   5,000
      868 Tin đối ngoại tiếng Anh (VNA)                 312                   4,500
      869 Việt Nam Shipper                   12                 17,000
      870 Thường thức gia đình trẻ                   24                   4,400
      871 Thế giới của bạn                   24                 10,000
      872 Thông báo giá VLXD                   12                 20,000
      873 Cẩm nang thông tin thuế                   12                 15,000
      874 Tri thức và công nghệ cuối tháng                   12                 15,000
      875 Y học phổ thông dành cho moi người                  18,000
      876 Thông tin TC doanh nghiệp                   12                   8,500
      877 Văn nghệ công nhân                   12                 15,000
      878 Xuất bản VN                   12                   6,000
      879 Khoa học thể thao VN                   14                 12,000
      880 Ngôi sao võ thuật (đầu tháng)                   12                   8,700
      881 Ô tô Business                   24                 15,000
      882 Kinh doanh và CS                   12                   8,700
      883 Nghiên cứu Tài chính-Mrketing                 18,000
      884 Thương hiệu và cuộc sống                    12                 12,500
      885 ĐS Nghiên cứu lập pháp                    4                 15,000
      886 Thế giới giao thông                   12                 12,500
      887 Tổng lực bóng đá                    53                   9,000
      888 Conan                   53                   6,500
      889 Jindo                   53                   5,000
      890 Thế giới thương mại                    53                   2,800
      891 TL tham khảo CN                   53                   3,500
      892 Vua trò chơi                   53                   5,000
      893 Điểm báo(T3)                   53                 12,000
      894 Lý luận chính trị và truyền thông                   12                   5,000
      895 ĐS thông tin kinh tế CÁ TBD                   24                   5,400
      896 Thời sự y dược học                    6                 10,000
      897
      898 Hàng hóa và dịch vụ                    4                 10,000
      899 Hàng tiêu dùng TTVN                    4                 10,000
      900 ĐS Pháp luật và TT BĐS                    4                   4,000
      901 ĐS Pháp luật và thương hiệu, nhhh                    4                   4,000
      902 ĐS những vđ PL hội nhập k. tế                    4                   4,000
      903 VN Scienatific & Technical Acstract (chẵn)                    6                 12,000
      904 Chuyên đề sửa đổi bổ sung bộ luật hình sự năm 1999 Tháng 6                 35,000
      905 Doanh nghiệp và hội nhập                   12                 15,000
      906
      907 Đ/san World cup 2006 15/7                 13,000
      908 thế giơí P. luật                    12                   9,500
      909 Thị trường tư vấn                   24                 18,000
      910 Phong cách doanh nhân (25)                   12                 49,000
      911 Tin tham khảo nội bộ                  313                   4,900
      912 Deluxeproperty (bất động sản & phong cách sống ) (Cuối 1 quý )                    4                 85,000
      913 Truyền hình Bình Dương (BTV)                   12                   7,700
      914 Xe hơi                    12                 32,000
      915 Gia đình Vào bếp (5,20)                   24                 12,800
      916 Coupons khuyến mãi                    12                   7,700
      917 Quàng Nam (T2>6)                 261                   1,500
      918 Quàng Nam (CT)                   53                   2,000
      919 Phái đẹp (ELLE) (Thứ 5 tuần thứ 3)                   12                 44,500
      920 Sức khoẻ (1,15)                   24                 14,800
      921 Quàn Trị chuổi cung ứng VN (Đầu tháng )                   12                 25,000
      922 Thế giới tuổi thơ Công chua                    12                 15,000
      923 Tuổi thơ                    12                   6,000
      924 Travellive - C nang Du lịch VN Tháng 1 kỳ                   12                 37,800
      925 Travelive (ngày 20)                   12                 25,000
      926 Viet Nam Discovery (Tháng 1 kỳ)                   12                 15,000
      927 Cha mẹ trẻ (5)                   12                   9,800
      928 Golf & cuộc sống (Tháng )(ngày 20)                   12                 49,000
      929 Điạc ốc Việt Nam                    12                 14,500
      930 Gõ việt (Phát hành 15 hàng tháng )                   12                 12,000
      931 Thị trường giao dịch (T2,4,6)                 156                   3,700
      932 CĐ Pháp luật với Sản xuât kinh doanh (Tháng 1 kỳ)                   12                 14,700