Chuyên đề: Chân dung Nhà giáo - Nhà Quản lý Giáo dục

dạy thêm, học thêmTạp chí in số chuyên đề.

Tạp chí Dạy và Học ngày nay - Chuyên đề: Chân dung Nhà giáo - Nhà Quản lý Giáo dục có các nội dung sau đây:

 

Vui tết - Nhớ lời Bác dặn
Ý nghĩa ngày tết Việt Nam
Chơi xuân ngày tết
Vị tướng tài danh và mong mỏi về công cuộc chấn hưng giáo dục
GS. Đào Duy Anh - Nhà sử học và văn hóa lớn
Giáo sư, Vieej sĩ Trần Đại Nghĩa - NHà khoa học anh hùng
Gáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao Động Trần Văn Giàu một học giả lớn
Giáo sư, NGND Hoàng Như Mai - Một đời làm thầy, 6 lần làm hiệu trưởng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kiên Giang: NHìn lại sau 5 năm thực hiện phong tào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Và các bài viết khác phản ánh việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường hiện nay.