Báo in có vẻ như đang co lại nhưng còn lâu mới có thể tàn lụi

bao-in-nuoc-ngoaiQuan niệm khá phổ biến hiện nay cho là báo in sẽ chết hoàn toàn trái ngược với thực tế. Theo khảo sát của chính phủ Mỹ, báo in tiếp tục được xếp vào một trong những ngành công nghiệp sản xuất sử dụng nhiều lao động nhất.

Nền công nghiệp báo in có vẻ như đang co lại nhưng còn lâu mới có thể tàn lụi. Sự hiện diện của gần 1.500 nhật báo và 8.200 tuần báo tại Mỹ chứng minh cho ý kiến này.

Những tờ báo này có sức hút đối với lượng độc giả đa dạng. Chỉ riêng khu vực New York, ngoài những tờ như The New York Times, New York Post, New York Daily News và Newsday còn có những tờ nhật báo của các nhóm chủng tộc khác nhau như Amsterdam News, El Diario và Jewish Daily Forward. Dành cho những đối tượng độc giả đa dạng khác có tờ Wall Street Journal, American Banker và Variety. Ở những nơi khác, quy mô báo in không lớn bằng ở New York nhưng cũng rất phong phú đa dạng.

Tổ chức cơ quan báo in

Do ngành công nghiệp báo chí quá lớn nên rất khó khái quát hóa tổ chức nội bộ của các tờ báo. Hiện nay mô hình tổ chức của các tòa soạn đang được thay đổi dần. Biên tập viên của các tờ báo muốn tìm kiếm những cách thức nâng cao cách trình bày và đưa tin, do đó họ đang thực hiện việc tổ chức lại tòa soạn. Tập trung vào thiết kế đồ họa và trang web của báo in là những hướng có tác động lớn đến việc tái cơ cấu tòa soạn.

Trước đây, thông thường phóng viên phải hoàn thành bài báo của mình rồi các phóng viên ảnh và họa sĩ trình bày mới minh họa cho bài báo. Cách làm này có hạn chế là các chuyên gia trình bày và thiết kế không có nhiều thời gian để thực hiện công việc một cách tốt nhất. Hiện nay, đối với các bài báo chính, các nhóm phóng viên, phóng viên ảnh, họa sĩ trình bày và biên tập viên được giao công việc ngay từ khi bắt đầu. Kết quả cho thấy, cách tốt nhất để trình bày những phần khác nhau của một bài báo được quyết định bởi một nhóm. Người trưởng nhóm được gọi là nhạc trưởng (maestro). Anh ta sẽ chỉ huy cả nhóm phóng viên như một nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc để đạt được kết quả tốt nhất.

Vài tờ báo xem khái niệm làm việc nhóm không chỉ giới hạn trong phạm vi các bài báo chính mà còn tổ chức tòa soạn thành các nhóm, mỗi nhóm là một đơn vị tổ chức cơ bản của tờ báo. Điển hình là tờ Star Tribune, tờ báo của Twin Cities, đặt trụ sở tại Mineapolis. Tại đó, mỗi phóng viên, biên tập viên, phóng viên ảnh và họa sĩ thiết kế là thành viên của một nhóm và chịu trách nhiệm tin, bài cho những mục cụ thể. Những tin, bài này cũng có nét giống với như những tin, bài nổi bật như trên hầu hết các báo, nhưng nó được mở rộng hơn và phản ánh ý muốn dành nhiều “đất” hơn cho những thể loại nội dung trước đây bị thờ ơ hoặc ít được chú ý đến của tờ báo.

Các trang web của báo in thường đưa những tin nóng và quan trọng trước khi báo ra lò. Trong những trường hợp khác, bài trên những trang web này lại bổ sung hoặc mở rộng thêm những tin tức đã có trên phiên bản in. Những trang web vốn có diện tích “đất” gần như không giới hạn.

THE MISSOURI GROUP biên soạn