Báo Giao thông phát hành 4 số một tuần

bao-giao-thongHiện nay, Báo Giao thông phát hành 4 số một tuần, mỗi số 16 trang với nhiều chuyên mục phong phú hấp dẫn. Báo Giao thông là tờ báo duy nhất hiện nay duy trì 2 trang chuyên đề An toàn giao thông mỗi số với nhiều chuyên mục thiết thực, hấp dẫn, kịp thời phản ánh các chính sách, quy định mới nhất về trật tự an toàn giao thông, kinh nghiệm đi đường và các thông tin hữu ích khác...

 
Công văn Uỷ ban ATGT Quốc gia đã ký ngày 11/12/2013 nêu rõ Báo Giao thông  là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Ngành GTVT và Uỷ ban ATGT Quốc gia, Ủy ban  đề nghị các Ban tiếp tục quan tâm đặt mua Báo Giao thông đồng thời phối hợp với Báo xây dựng kế hoạch sử dụng, phát hành hợp lý để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT. Theo đó, các Ban cần quan tâm đặt mua báo cho các xã, phường có trường học, tuyến quốc lộ, đường sắt, bến khách ngang sông, các điểm nóng về TNGT để bà con hiểu rõ, nắm bắt các quy định về Luật tuân thủ các quy tắc giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.