Các trang tin không được coi là báo chí

bao-dien-tu-mang-xa-hoiDo Luật không cho phép các trang tin điện tử tự sản xuất nội dung nên người làm các trang này sẽ tự ý sao chép, chỉnh sửa bài từ các báo điện tử. Tuy vậy, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí khó có thể ngăn chặn tình trạng này bởi số lượng các trang tin điện tử quá nhiều...

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son giải thích, do các trang tin không được coi là báo chí nên không đưa vào trong luật. Nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ  Phan Xuân Dũng phản bác: "Bộ trưởng nói những trang mạng không phải báo chí nên không đưa vào Dự luật, như vậy cái gì khó là chúng ta không quản lý hay sao? Tôi cho rằng chúng ta cần bao trùm và tìm cách quản lý".

"Báo điện tử khác thông tin trên mạng xã hội như thế nào? Điều này phải giải thích rõ ràng trước Quốc hội. Thường vụ sẽ nghe ý kiến đại biểu một phiên nữa, để ban soạn thảo lắng nghe với tâm lý cầu thị nhất", Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho hay.

Liên quan đến các trang thông tin điện tử và mạng xã hội, ý kiến cơ quan thẩm tra đề nghị Dự thảo Luật quy định cụ thể về báo điện tử nhưng không nên quy định về các trang tin điện tử tổng hợp. “Các trang tin điện tử tổng hợp có tính chất tương tự như báo điện tử, được Nghị định số 72 và Thông tư 09 của Bộ Thông tin & truyền thông điều chỉnh, trong đó quy định hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải có “văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin”. Tuy nhiên thực tế ít có cơ quan báo chí nào cho phép một trang tin điện tử sao chép lại bài vở của họ, bởi đây là một cách gián tiếp giảm bớt lượng truy cập báo điện tử và số lượng phát hành báo in. Luật không cho phép các trang tin điện tử tự sản xuất nội dung nên người làm các trang này sẽ tự ý sao chép, chỉnh sửa bài từ các báo điện tử. Tuy vậy, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí khó có thể ngăn chặn tình trạng này bởi số lượng các trang tin điện tử quá nhiều...

Dự thảo Luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả trang tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… vô hình trung đã khuyến khích cách làm báo kiểu sao chép, hay nói cách khác là hợp pháp hóa việc xâm phạm bản quyền. Vì vậy không nên quy định “trang tin điện tử tổng hợp” trong Luật mà có thể tham khảo cách quản lý của nhiều nước là điều chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội bằng Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Sở hữu trí tuệ...” – Chủ nhiệm Đào Trọng Thi phân tích.

Cùng quan điểm này, Bộ trưởng  Bộ Thông tin & truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định các trang thông tin điện tử và mạng xã hội không phải là báo chí. "Nếu đưa vào luật để điều chỉnh thì vô hình trung thừa nhận, hợp thức các trang này là báo chí, là thừa nhận báo tư nhân”. Tuy nhiên theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng “không đưa vào luật thì hóa ra việc khó không quản lý trong khi đây đang là vấn đề rất nhức nhối trong xã hội”. Kết luận về nội dung này Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu “cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tới. Đối với vấn đề báo điện tử khác thông tin trên mạng xã hội như thế nào phải giải thích rõ ràng trước Quốc hội”.