Những cột mốc quan trọng của truyền thông thế giới

Những tờ báo đầu tiên ra đời, điện tín xuất hiện, phim ảnh động ra đời, sóng phát thanh lần đầu được truyền, vệ tinh truyền thông đầu tiên, WWW ra đời, truyền hình kỹ thuật số ra đời,...

Năm 100: Nghề làm giấy phát triển ở Trung Quốc và lan rộng khắp Châu Á và Ả Rập cho đến năm 600
Năm 700: Người Ả Rập phổ biến kỹ thuật làm giấy cho phương Tây
Năm 1000: Bản sắp chữ bằng đất sét xuất hiện ở Trung Quốc
Năm 1400: Bản sắp chữ kim loại xuất hiện ở châu Á
Năm 1450: Gutenberg hoàn thiện máy in sắp chữ kim loại ở Đức; bản in Bible đầu tiên ra đời năm 1456;
1600: Những tờ báo đầu tiên ra đời ở Đức, Pháp và Bỉ
1702: Tờ báo ngày đâu tiên ra đời – đó là tờ Daily Courant, ra đời ở London ;
1833: Báo chí có số phát hành lớn ra đời cùng với sự ra đời của tráo lưu báo chí 1 xu, khởi đầu với tờ The New York Sun
1837: Điện tín xuất hiện
1839: Một phương pháp chụp ảnh thực tế được Daguerre phát minh
1876: Điện thoại ra đời (Alexandre Graham Bell)
1879: Edison phát minh ra đèn điện
1884: Phim cuộn (để chụp ảnh) ra đời - Eastman
1895: Phim ảnh động ra đời
Sóng phát thanh lần đầu được truyền - Marconi
1920: Chương trình radio phát thanh đều đặn đầu tiên ra đời tại Pittsburgh
1933: TV ra mắt
1941: Chương trình TV thương mại đầu tiên phát sóng
1946: Chiếc máy vi tính đầu tiên được phát minh tại Pensylvania;
1949: Mạng lưới TV bắt đầu tại Mỹ
1956: Kỹ thuật ghi băng video ra đời
1957: Phóng vệ tinh Sputnik – vệ tinh truyền thông đầu tiên
1969: Máy vi tính kết nối lần đầu được Lầu Năm Góc đưa vào sử dụng
1970: Cassette ra đời
1975: Máy vi tính đầu tiên được đưa ra thị trường
1990: WWW ra đời
1997: DVD ra đời
1998: Truyền hình kỹ thuật số ra đời

(David Croteau and William Hoynes, eds, Media/Society: Industries, Images and Audiences, 2nd., Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2000).