Lịch sử báo chí thế giới - đề cương

Mục lục bài viết
Lịch sử báo chí thế giới - đề cương
Những chặng đường phát triển của báo chí thế giới
Những dạng báo chí đầu tiên trên thế giới
Xu hướng Quốc tế hoá của Báo chí thế giới
Tiêu chí phân biệt báo chí hiện đại so với thời kỳ tiền báo chí
Tất cả các trang
Sự ra đời và phát triển của tập đoàn báo chí thế giới? Những chặng đường phát triển của báo chí TG? Xu hướng Quốc tế hoá của Báo chí thế giới? Tiêu chí phân biệt báo chí hiện đại so với thời kỳ tiền báo chí?

Câu hỏi 1: Sự ra đời và phát triển của tập đoàn báo chí thế giới ?
- Khái niệm: TĐBC là sự tập hợp nhiều cơ quan báo chí mà những cơ quan này trong quá trình cạnh tranh phải sáp nhập, bị mua lại, hoặc bị thâu tóm trong tay các ông chủ và dần trở thành đế quốc thông tin.
- Thời gian ra đời: Xu hướng hình thành TĐBC bắt đầu xuất hiện từ những thập niên cuối thế kỷ XX bởi đây là thời kì mà xã hội bắt đầu bước vào sự phát triển vũ bão
- Nguyên nhân:
+ Do XH phát triển đòi hỏi nhu cầu thông tin lớn, đòi hỏi phải có những loại hình cao hơn để thu thập và phổ biến thông tin.
+ Do quá trình cạnh tranh giữa các cơ quan BC dẫn đến sự sáp nhập, mua bán
- Phát triển:
+ Có nhiều hình thức TĐBC: các hãng thông tấn lớn trên thế giới, truyền hình không biên giới, những cơ quan doanh nghiệp sản xuất băng đĩa hát và phim hoạt hình cho trẻ em
+ Phát triển quy mô toàn cầu với đội ngũ phóng viên hùng hậu
+ Thông tin về xã hội luôn được đăng tải chi tiết, đầy đủ, cập nhật.