3900

Cảnh sát toàn cầu

Tạp chí - An ninh - Pháp luật
Tuần báo (1 số/tuần)
3000

Luật sư

Tạp chí - An ninh - Pháp luật
Tuần báo (1 số/tuần)
5000

Đặc san Công an TpHCM

Tạp chí - An ninh - Pháp luật
Tuần báo (1 số/tuần)
3900

An ninh thế giới

Tạp chí - An ninh - Pháp luật
Báo 2 số/tuần
13600

Mua Bán Nhà Đất

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Nguyệt san (1 số/tháng)
15000

Tạp chí kế toán & kiểm toán

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Nguyệt san (1 số/tháng)
25000

Sài gòn tiếp thị NS

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Nguyệt san (1 số/tháng)
25000

Tạp chí Ngân hàng

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Bán nguyệt san
15000

Ngoại thương

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Tạp chí 3 số/tháng
3700

Thị trường BĐS & TS

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Tuần báo (1 số/tuần)
19000

Thời báo kinh tế SG

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Tuần báo (1 số/tuần)
12000

TC thương mại

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Tuần báo (1 số/tuần)
19000

Nhịp cầu đầu tư

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Tuần báo (1 số/tuần)
4700

Sài gòn đầu tư tài chính

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Báo 2 số/tuần
19500

Tạp chí Bất động sản & nhà đất

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Nguyệt san (1 số/tháng)
18000

Tạp chí Phát triển kinh tế

Tạp chí - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Nguyệt san (1 số/tháng)
26000

PC world A - Máy tính & mạng

Tạp chí - Công nghệ
Nguyệt san (1 số/tháng)
45000

Mỹ thuật M

Tạp chí - Công nghệ
Nguyệt san (1 số/tháng)
10000

Thời báo vi tính Sài Gòn

Tạp chí - Công nghệ
Bán nguyệt san
20000

Xã hội thông tin

Tạp chí - Công nghệ
Bán nguyệt san


Trang 3 / 9