6000

Thị trường BTC

Nhật báo - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Nhật báo 6 số/tuần
3900

Thời báo kinh tế VN

Nhật báo - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Nhật báo 6 số/tuần
7500

Thị trường BTM

Nhật báo - Thị trường - Kinh tế - Tài chính
Nhật báo 7 số/tuần
3800

Phụ nữ TPHCM

Nhật báo - Phụ nữ - Gia đình - Sức khỏe
Nhật báo 3 số/tuần
3500

Phụ nữ VN

Nhật báo - Phụ nữ - Gia đình - Sức khỏe
Nhật báo 3 số/tuần
3400

Sức khoẻ và Đời sống

Nhật báo - Phụ nữ - Gia đình - Sức khỏe
Nhật báo 4 số/tuần
3900

Thể thao TP

Nhật báo - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Nhật báo 6 số/tuần
4800

Thể thao ngày nay

Nhật báo - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Nhật báo 6 số/tuần
5000

Bóng đá

Nhật báo - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Nhật báo 7 số/tuần
3600

Sài Gòn Giải phóng - Thể thao

Nhật báo - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Nhật báo 7 số/tuần
4300

Văn hoá thể thao

Nhật báo - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Nhật báo 7 số/tuần
6000

Saigon Times Dailly

Nhật báo - Báo nước ngoài
Nhật báo 5 số/tuần
6000

Vietnam News

Nhật báo - Báo nước ngoài
Nhật báo 6 số/tuần
6500

Tuổi trẻ cười

Tạp chí - Tin tức
Bán nguyệt san
4800

Lao động cuối tuần

Tạp chí - Tin tức
Tuần báo (1 số/tuần)
5700

Sài gòn giải phóng TS

Tạp chí - Tin tức
Tuần báo (1 số/tuần)
7900

Thanh niên Chủ Nhật

Tạp chí - Tin tức
Tuần báo (1 số/tuần)
6500

Tuổi trẻ cuối tuần

Tạp chí - Tin tức
Tuần báo (1 số/tuần)
7900

Thanh niên TS

Tạp chí - Tin tức
Tuần báo (1 số/tuần)
3000

Nhân dân cuối tuần

Tạp chí - Tin tức
Tuần báo (1 số/tuần)


Trang 2 / 9