12500

Doanh nhân Sài Gòn

Tạp chí - Doanh nhân & Doanh nghiệp
Tuần báo (1 số/tuần)
18700

Doanh nhân SG cuối tuần

Tạp chí - Doanh nhân & Doanh nghiệp
Tuần báo (1 số/tuần)
4000

Diễn đàn doanh nghiệp

Tạp chí - Doanh nhân & Doanh nghiệp
Báo 2 số/tuần
25000

Doanh nhân SG cuối tháng

Tạp chí - Doanh nhân & Doanh nghiệp
Nguyệt san (1 số/tháng)
13000

Điện ảnh Việt Nam

Tạp chí - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Bán nguyệt san
20000

Người đẹp Việt nam

Tạp chí - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Bán nguyệt san
15600

Kiến thức ngày nay

Tạp chí - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Tạp chí 3 số/tháng
20000

Thế giới điện ảnh TP

Tạp chí - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Tạp chí 3 số/tháng
2500

Truyền hình (VTV)

Tạp chí - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Tuần báo (1 số/tuần)
9800

Tạp chí VTM

Tạp chí - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Tuần báo (1 số/tuần)
15000

Tạp chí VDT

Tạp chí - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Tuần báo (1 số/tuần)
16800

Truyền hình - Pay TV

Tạp chí - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Nguyệt san (1 số/tháng)
17000

Sunflower

Tạp chí - Báo nước ngoài
Nguyệt san (1 số/tháng)
6800

Thanh niên Weklly

Tạp chí - Báo nước ngoài
Tuần báo (1 số/tuần)
14000

Saigon Times Weekly

Tạp chí - Báo nước ngoài
Tuần báo (1 số/tuần)
20000

Vietnam Economic News

Tạp chí - Báo nước ngoài
Tuần báo (1 số/tuần)
15000

Le Courrier Du Vietnam

Tạp chí - Báo nước ngoài
Tuần báo (1 số/tuần)
0

Vietnam Investment Review

Tạp chí - Báo nước ngoài
Tuần báo (1 số/tuần)
0

Golf Digest

Báo ngoại - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Báo 2 số/tuần
0

Chosun ilbo

Báo ngoại - Văn hóa - Thể thao - Giải trí
Nhật báo 6 số/tuần


Trang 7 / 9