Đặt báo Làng Việt

Sau khi điền vào phiếu này, đề nghị đơn vị chuyển cho DNTN Phát Hành Báo Chí Đông Phương
ĐT:
ĐT: (028)62618849(08)35039262. Fax: (028)62618849. Địa chỉ: 874/52/26A1 Đoàn Văn Bơ, P16, Quận 4; đồng thời thanh toán tiền Tạp chí bằng tiền mặt gửi qua Bưu điện hoặc chuyển khoản vào tài khoản.